Информация за фирми

Да запазим България чиста за нашите деца

Намалете разходите

Ако продавате опаковани стоки, ние можем да намалим разходите ви, свързани с държавната такса за използваните от вас опаковки. Като национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, ние работим съгласно Закона за управление на отпадъци и изпълняваме задълженията на фирми, които пускат на пазара опаковани стоки.
ЧИСТА ПРИРОДА

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Тук можете да изтеглите нормативните документи, свързани с управлението на отпадъците.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Тук можете да изтеглите договора ни за включване в система за оползотворяване на отпадъци.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Тук можете да изтеглите всички задължителни и незадължителни маркировки за вашите опаковки.

Заявление за сключване на договор

Моля, попълнете въпросника, ако желаете да ви изпратим подготвен договор за включване на представляваното от вас дружество в колективната система за оползотворяване на отпадъци от опаковки, организирана от ЕКОБУЛПАК България АД.

  Име*

  Имейл*

  Телефон*

  Тема*

  Съобщение*

  С грижа за природата

  Някои от нашите клиенти