Група EKOБУЛПАК

За фирмите намаляваме разходите за такса опаковка чрез участие в нашата система.

За общините изграждаме интегрирани системи за събиране и обработка на отпадъци.

За гражданите помагаме в опознаването на процеса по рециклиране и опазване на природата.

Да запазим България чиста за нашите деца

Какво е ЕКОБУЛПАК България?

ЕКОБУЛПАК България е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци отопаковки.

Производителите и вносителите на опаковани стоки намаляват разходите си за такса опаковка чрез участие в системата на ЕКОБУЛПАК България.

Екипът ни създава и поддържа ефективни системи за оползотворяване на отпадъците от опаковки от промишлеността, търговските обекти и домакинства чрез събиране, сортиране и рециклиране.

ЧИСТА ПРИРОДА
КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Грижа за природата

Група ЕКОБУЛПАК с помощта на фирмите, общините и гражданите помага в грижата за околната среда, като спестява суровини и ресурси.

брой дървета 5 270 109
мегават часа енергия 1 621 572
литри питейна вода 12 972 576
барела петрол 2 132 167
тона отпадъци 808 283
тона желязна руда 74 532
15

години в помощ
на хората и природата
в България

Искате да сключите договор
за оползотворяване на отпадъци от опаковки?