Новини

Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика

17/09/2023

Екобулпак България е партньор в пилотен за страната проект за въвеждане на кръгов подход в управлението на битовите отпадъци

На 22.08.2023 г. /вторник/ в градската художествена галерия в Поморие се проведе откриваща пресконференция по проект „Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика“.

Проектът се осъществява чрез съфинансиране от Програма LIFE на Европейския съюз съвместно с четири партньори – три от България /„Теоремус“ ООД, Клуб „Икономика 2000“ и „Екобулпак България“ АД/ и един от Италия – екологичната организация Zero Waste Italy. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан между Община Поморие, като координиращ партньор, и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

В присъствието на кмета на община Поморие, Иван Алексиев, заместник-кмета, Янчо Илиев, граждани и заинтересовани страни ръководителя на проекта Георги Петков представи основните цели и дейности: въвеждане на система за заплащане на битови отпадъци, за домакинствата, и за бизнеса, на база количество генерирани отпадъци и провеждане на информационна кампания сред граждани и бизнеса.

Към момента такса смет се определя на база данъчна оценка, което не отразява правилно стойността на услугата, т.е. не се взима предвид колко отпадъци реално генерира дадено домакинство.

„Успешното изпълнение на този проект в голяма степен зависи от гражданите на община Поморие. Без активното участие на всички – община, граждани и бизнес, без разбиране на ползите от разделното събиране с цел намаляване на общия отпадък, този проект не би могъл да постигне целите си“, посочи още градоначалникът на Поморие.

На пресконференцията прокуристът на Екобулпак България АД, Георги Славчев, представи принципите на кръговата икономика, предизвикателствата и възможностите пред бизнеса и гражданите, като очерта както екологичните ползи от разделното събиране, така и преките ползи за хората и икономиката чрез намаляване на разходите за депониране на отпадъци и ефективното им оползотворяване.

Пилотният проект ще се изпълнява в район от град Поморие, като ще се внедрят технологии за умно управление на сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците. Проектът ще ползва опита на община Парма в Италия, където прилагането на принципа „плащаш, колкото изхвърляш“ е спомогнал за трайното решаване на проблема с отпадъците и замърсяването.

В пилотния район в град Поморие предстои да бъдат въведени схеми за събиране на отпадъци от домовете. Очаква се жителите активно да се включат в предотвратяване образуването на отпадъци и в разделното им събиране.Предвидените средства за реализиране на проекта са 3 030 299,42 лв., като финансовият принос от Програмата LIFE e 1 818 179,64 лв. Проектът ще продължи три години – от 01.07.2023 г. до 30.06.2026 г.