Информация за общини

Да запазим България чиста за нашите деца

Разделно събиране
на отпадъци

Ние помагаме на общините като планираме, организираме и изграждаме интегрирани системи за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране до рециклиращи предприятия на отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти.

Обслужване на контейнери
списъци, карти и графици

Двуконтейнерен модел
за разделно събиране

Основният модел на система за разделно събиране, който прилагаме, е дву-контейнерен и включва два вида съдове за разделно събиране:

Жълт контейнер
за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, тип Бобър – 1100 л и тип Иглу – 1700 л и 1800 л.

Зелен контейнер
за отпадъци от стъклени опаковки, тип Иглу – 1400 л.

В някои общини за събиране на хартия, пластмаса, метал използваме допълнително специализирани кофи с различна вместимост.

Модел "От врата до врата"

Този модел  се осъществява чрез предоставянето на всяко домакинство на специализирани кофи за разделно събиране на отпадъци. Това позволява всяко домакинство само да организира разделното събиране, както и да си изгради трайни навици в това отношение.

Основни предимства пред други модели са:

  • сортиране на отпадъците при източника;
  • по-високи нива на събираемост и чистота на отпадъка;
  • оптимизирано управление, гарантиращо улеснение на жителите;