Новини

Заповед за изпълнение на целите за 2020 г.

11/05/2021

Със заповед № РД – 491/10.05.2021 г. на бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на членовете на Екобулпак България АД за 2020 г.

Общо 96 012 тона са декларираните опаковки, пуснати на пазара от членовете на Екобулпак България. От тях 67,02% са рециклирани, което представлява преизпълнение на заложените в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките цели за рециклиране с 12,02%.

Заповед № РД – 491/10.05.2021 г.

Списък на членовете с изпълнени цели:
Приложение 4 към Заповед № РД – 491/10.05.2021 г. част 1
Приложение 4 към Заповед № РД – 491/10.05.2021 г. част 2