Новини

Заповед за изпълнение на целите за 2021 г.

04/10/2022

Със заповед № РД – 886/30.09.2022 г. на служебния министър на околната среда и водите инж. Росица Карамфилова бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на членовете на Екобулпак България АД за 2021 г.

Общо 95 225 тона са декларираните опаковки, пуснати на пазара от членовете на Екобулпак България. От тях 66,05% са рециклирани, което представлява преизпълнение на заложените в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките цели за рециклиране с 5,05%.

Заповед № РД – 886/30.09.2022 г. и списък на членовете с изпълнени цели