Информация за деца

ЧИСТА ПРИРОДА
Да запазим България чиста за нашите деца

Какво е рециклиране?

Отпадъците не съществуват „сами по себе си“. Ние ги създаваме, когато смесваме вече ненужните ни предназначени за изхвърляне неща. Като отделяме опаковките, ние им даваме възможност, вместо да бъдат просто отпадък, да се превърнат в ресурс.

От нас зависи дали последната пластмасова бутилка, която сме изхвърлили, ще се разгражда стотици години или ще бъде използвана за изработката на нов и полезен продукт. И така да получи шанс за нов живот.

Тези готови за печат информационни материали ще ви помогнат да разделяте правилно отпадъците от опаковки. Може да ги изтеглите като файлове и да ги отпечатате в копирен център, книжарница или на домашния принтер.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Kак правилно да разделяте отпадъците от опаковки в контейнерите за разделно събиране.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Как да приобщите вашите връстници към разделното събиране в училище или детска градина.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Как да започнете да разделяте отпадъците във вашата класна стая или детската градина.