За нас

Защо ЕКОБУЛПАК България?

ЕКОБУЛПАК България е акционерно дружество, което не разпределя печалба. Акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
 
Като част от групата на ЕКОБУЛПАК дружеството ползва натрупания в годините опит и ноу-хау за управление на отпадъците от опаковки.
 
Благодарение на последователната инвестиционна политика бяха организирани собствени бази и логистика, които създават необходимите условия за устойчиво развитие на дейността.

Видьо Видев

Изпълнителен директор

Видьо Видев е роден на 20 август 1960г. Висшето си образование завършва в Ленинградския инженерно – строителен институт в Санкт Петербург. С частен бизнес се занимава от 1991 г. Изпълнителен директор е на Видона АД и Нива АД.

Георги Славчев

Прокурист

Георги Славчев е завършил „Икономическа информатика“ в Университета за национално и световно стопанство в София. От 2006 г. работи в Екобулпак АД като търговски директор, а понастоящем е прокурист на Екобулпак България АД.

ГОДИНИ

Група ЕКОБУЛПАК

За 2018 г. общото количество на пуснатите на пазара опаковки от клиенти на ЕКОБУЛПАК е в размер на 113 914 тoна. При поставена национална цел за рециклиране на 55% от тези количества, задължението на ЕКОБУЛПАК е да рециклира 62 653 тона.

Дружеството е преизпълнило тази цел – събрали сме разделно и сме рециклирали при крайни преработватели над 81 762 тона отпадъци от опаковки.

Искате да сключите договор
за оползотворяване на отпадъци от опаковки?